Over Monika

Monika Körschner

Danser, Docent, Trainer, Coach

(for English scroll down...) 

Dansen is altijd een belangrijk deel van mijn leven geweest. Het was mijn redding in een onrustige kindertijd. Het was een heerlijke vooruitstrevende maar veilige wijze vriendschappen en seksualiteit te verkennen tijdens mijn tienertijd. Het bracht vele malen heling, inzichten en zingeving in mijn volwassen leven. Dansen houdt me in het hier en nu, authentiek, met beiden voeten op de grond, verbonden, nieuwsgierig en levendig. 

Vroeger  hebben volksdans, jazz- en modern-ballet, latin- en ballroomdans mij vele technieken geleerd waarvan ik nog steeds dankbaar gebruik maak. Later haalde ik meer voldoening uit dansvormen die met zelfbewustzijn en spiritualiteit werden verbonden. Zoals in oriëntaalse dans, medicijnwerk en -dans (sjamanisme), de docentenopleiding Oerdans bij Gerard Blacquiere. Bewegingsexpressie in het groepswerk (post HBO, een combinatie van dans, drama, psychologie en lichaamswerk), 5Rhythms, Dancing for Birth, Open Floor. 

"As embodied conscious movement teachers, we continuously train ourselves in the method and meaning of movements both great and small, the art of presence, the practice of honesty and compassion. To be a teacher is to remain a curious student - forever."
- Open Floor Curriculum Circle - 

Sinds 1998 geef ik les in dans en beweging als bewustzijnsoefening aan uiteenlopende doelgroepen in zowel binnen- als buitenland.
Ik blijf mijzelf continu ontwikkelen als danser en docent via het volgen en assisteren van diverse workshops, verdiepende trainingen en via intervisie, supervisie en zelfstudie. 
Tevens ben ik werkzaam
* binnen Open Floor International (VS). Een volgens Dynamic Governance/Sociocratische georganiseerde organisatie. 
Als Ground Floor Lab Faculty, Embodied Sexuality Lab Faculty, mentor, supervisor, assistent docententraining. Daarnaast actief in de 'Educational Program Circle' en 'Embodied Sexuality Circle'. 
* als docent bij Esoterra (NL) tijdens de module 'Intimiteit en Seksualiteit' binnen de opleiding BodyMind Coach en -Lichaamgericht Therapeut. 

Ik voel me gezegend en bevoorrecht dit werk te mogen aanbieden. Dankbaar voor al mijn leraren die me hebben begeleid en geïnspireerd op dit specifieke pad. Hiertoe behoren ook mijn zonen Brit (22) en Tove (9), mijn geliefden & vrienden, mijn collega's en zij met wie ik samenwerk. Dankbaar dat ik al hun wijsheden en 'support' gemengd en gemixt met mijn eigen wijsheid en kracht mag en kan delen. 

VISIE

 “Music is a moral law. It gives a soul to the Universe, wings to the mind, flight to the imagination, a charm to sadness, gaiety and life to everything. It is the essence of order, and leads to all that is good and just and beautiful.” Plato 

Na zoveel jaren  dansen en lesgeven ben ik nog steeds gefascineerd en geroerd dat het dansende lichaam nooit liegt en ons altijd terugbrengt naar ons ware zelf en wezen. Ik hou ervan om een ​​niet-oordelende open ruimte te creëren waar we keer op keer kunnen komen opdagen en ons welkom voelen om te bewegen met wat er is. Om een ​​veilige creatieve omgeving te creëren waar we met mededogen en nieuwsgierigheid kunnen onderzoeken. Waar de adem ons in dit moment aanwezig houdt en muziek elke cel van ons wezen be-raakt. 

“In this very breath that we now take lies the secret that all great teachers try to tell us.” Peter Matthiessen 

Als we kunnen bewegen, ademen en aanwezig kunnen blijven met wat er ook gebeurt in de dans, leren we hetzelfde te doen in ons leven. Alle ups & downs omarmend. Ik geloof dat als we onze bewegingsmogelijkheden, creativiteit en bewustzijn verbreden we ook onze vrijheid verruimen om te ervaren, te onderzoeken, te ontdekken, expressie te geven, te omarmen, te bekrachtigen, te genieten, te spelen. Evenals ons vermogen om te verbinden, te kiezen, te veranderen, te transformeren en te helen. Maar vooral geloof ik dat deze dans een toegangspoort is om naar de stem van onze ziel te luisteren, onze ware authentieke zelf,  en ons af te stemmen op de grotere bron van ons bestaan. Waardoor ons lichaam, hart, geest en ziel beter op elkaar afgestemd raken, waardoor er een integere, compassievolle verbinding met anderen, de wereld, het leven ontstaat.

Ik nodig je uit een keer met me mee te komen dansen, te ervaren wat het met je doet!  
Je bent welkom!
Iedereen kan dansen, ervaring is niet nodig, bereidwilligheid wel.

Geaccrediteerd:
* 5Ritmes® docent
(2008, opgeleid door Gabrielle Roth, VS, founder 5Rhythms®)
* OpenFloor Conscious Movement docent
(2016)
* OpenFloor 'Libido Fundamentals' / Embodied Sexuality docent
(2017, persoonlijk opgeleid door Andrea Juhan PhD, VS, founder Libido Fundamentals & co-founder Open Floor)
* Dancing for Birth docent
(2013, opgeleid door Stephanie Larson, VS, founder Dancing for Birth methode)

Overige recente trainingen & ervaringen:
* Introductie 8-daagse en vervolggroepen, Centrum voor Tantra (2018 - heden)
* Embodied Brain bij Caitríona Nic Ghiollaphádraig (Ierland), study in Compassion, Positivity and Resilience using Open Floor, Mindfulness Meditation, Self-Compassion, Inquiry and many elements in the area of Neuroscience/Interpersonal Neurobiology (2019-2021)
* Like a Pro, Wheel of Consent bij Betty Martin (VS), School of Consent (2022)
* Wheel of Consent for Groups (2023)
* Wild Tantra Path of Awakening bij Pema Gitama, The Kaula Heart of All (2021-2022)
* Tantra training, Centrum voor Tantra (2022 - 2024)
* Dance the Medicine Ecstatic DJ School Training, Bernice Raabis & Alex Sevilla (2022-2023)

Aangesloten bij: 
* 5Rhythms Teachers Association (5RTA)
* International Conscious Movement Teachers Association (ICMTA)
* Open Floor International, Code of Ethics
* Stichting Nederlandse 5Ritmes docenten 
* Stichting Interdans
 

“Healing does not mean the damage never existed.
It means the damage no longer controls our lives.”
- unknown - 

My passion for music and dance has always been an important part of my life. Dancing was my refuge in a very tumultuous childhood, and as a teenager it was the juiciest, progressive-but-perfect, safe container to explore friendships and sexuality. Dancing kept me here, connected, curious and alive. It healed me many times, on all levels, helped me survive deep depths and brought me a life and soul purpose.In the past, folk dance, jazz- and modern ballet, ballroom dance and belly dance taught me many techniques that are still available in my teacher’s body. Later I switched to dance forms more connected to consciousness and spirituality, such as in trainings of shamanic work and dancing with nature, of movement expression in group work (higher professional education), 5Rhythms, Dancing for Birth and finally Open Floor and Open Floor Libido Fundamentals.

Since 1998 I have been teaching dance and movement as a consciousness practice to various target groups. For the last 14 years I have specialized in Embodied & Conscious Sexuality, including through the path of tantra, Wheel of Consent (Betty Martin) and other studies.In addition to my work as a movement teacher and coach, I am a teacher at a professional education center, teaching Sexuality and Intimacy. I am also a working member within Open Floor International. As Ground Floor Lab faculty, Embodied Sexuality Lab faculty, mentor, supervisor, assistant teachertraining and active in the Embodied Sexuality Circle and Educational Program Circle. 

After so many years of dancing and teaching, I’m still fascinated and touched that the moving body never lies and always leads us back home to our true selves and being. I love to create a non-judgmental, open space where we can show up again and again and feeling welcomed to move with whatever is present, amongst others. To create a safe, creative environment where we can investigate with compassion and curiosity.
If we can move, breath and stay present with whatever occurs in the dance, we learn to do the same in our lives, embracing all the ups and downs. I also believe that if we widen our range of movement vocabulary, creativity and awareness, we widen our freedom to explore, experiment, express, embrace, empower, enjoy and play. As well as our capacity to connect, choose, change, transform and heal.
But for all, I believe that this dance is a gateway to listen to the voice of our soul and attune to the greater source of our existence. Both will reset and re-align our body, heart, mind and soul, creating an integral, empathic connection with others, the world, life itself.
 
I feel blessed and privileged to offer this work. Grateful for all my teachers who guided and inspired me on this specific path. This includes my sons, Brit and Tove, my loved ones, friends, colleagues and those with whom I work. Sharing their wisdom and support, blended and mixed with my own wisdom and strengths.
 

Monikarodebroek400.jpg

Ervaringen

"Monika heeft een teambuildingsmiddag voor ons georganiseerd, met als doel: contact maken zonder met elkaar te praten. Dat was voor ons een hele uitdaging, maar Monika heeft dat fantastisch begeleid! Ze heeft oog voor de groep én het individu. Het heeft ons als team dichter bij elkaar gebracht. Een geslaagde middag!" - medewerker Nederlands Jeugdinstituut - 

"Monika‘s lessen, net als haar workshops, zijn speels en hebben diepgang. Monika heeft in mijn ogen goed in de gaten wat er in de groep en zelfs op individueel niveau speelt.” - Barbera -  

 “Monika heb ik als een ontroerend voorbeeld ervaren, hoe zij met haar ziekte en lijf is omgegaan. Haar openheid, haar moed, haar prachtige dans in het leven en hoe zij dit aan ons heeft doorgegeven op haar heel eigen, integere wijze.” – Magda -

“Ik ervaar Monika als iemand met een aangename energie, respectvol en rustig zoals zij zich onder ons begeeft. Zowel haar aanwijzingen als de muziek, zijn goed uitgezocht en passend bij de situatie.” - Els -

"Als ik een avond of een dag bij Monika heb gedanst rijd ik zonder uitzondering verfrist en verruimd naar huis terug. Dit heeft deels te maken met het recept van de 5Ritmes – ik heb ze ook elders veel gedanst – maar zeker ook met de wijze waarop Monika dit haar eigen heeft gemaakt. Monika is bij uitstek in staat een warme, veilige en ontvangende sfeer te creëren waarbij je sterk het gevoel krijgt dat niets hoeft maar alles mag. Ze nodigt de danser bij herhaling uit om 'dat te dansen wat er is' en dit werkt zeer louterend. Het maakt ook dat ik beter ga kijken naar hetgeen er dan 'werkelijk is'. Het is dan onderzoek en doorwerken van hetgeen gevonden wordt ineen. En de dansvorm maakt dat dit allerlei vormen aan kan nemen. Mij overvalt dan dikwijls het gevoel dat de vormen oneindigheid in zich dragen. Bij het OpenFloor werk worden een aantal eenvoudige oefeningen toegevoegd die met veel gevoel voor timing en actualiteit kunnen worden uitgevoerd. Monika voelt ook hier zeer goed aan wat er nodig is en wat er kan." - Bram - 

"Met Monika dansen is in een vertrouwde omgeving jezelf helemaal kunnen zijn en laten gaan. Op een fijne en vriendelijke manier begeleidt ze je in je dans zonder dat je in de gaten hebt dat ze er is. Zo bijzonder hoe ze dat kan. 
Haar enorme kennis, passie en liefde voor de dans voel je door je hele lichaam. Voor mij is het echt een cadeau om met Monika te dansen."

"Je laat de deelnemers echt hun lijf voelen met je rust, uitnodiging, sturing, muziek en je hart voor de dans!" - Mariëtte - 

“Monika geeft op een inspirerende, subtiele en krachtige wijze les.” – Liesbeth -