Annuleringsvoorwaarden 

Aanmelden en Annuleringsvoorwaarden

(for English scroll down) 

Er zijn 3 inschrijvingsprocedures en de daarbij horende annuleringsvoorwaarden:

 • Losse open lessen
 • Lessen met inschrijving, workshops, gesloten reeksen, (residentiële) meerdaagse workshops, 
 • Libido Ongoing Group 2023 - 2024
 1. Losse open lessen, betaling bij binnenkomst 
  Inschrijving is niet nodig, je kunt gewoon langs komen. Je betaalt de prijs aan de deur vooraf aan de les.
  Omdat er niet wordt ingeschreven kan ik je niet informeren bij bijvoorbeeld eventuele ziekte of andere redenen dat een les niet kan doorgaan. Houd dus steeds de website in de gaten voor de meest actuele informatie. (Of meld je aan voor de mailinglist.)
  Betaling gebeurt vooraf aan de les aan de deur ter plaatse. Gelieve gepast te betalen. Je kunt steeds een betalingsbewijs krijgen. Facturen zijn ook mogelijk. Bij facturen onder de 30 euro worden 5 euro administratiekosten berekend.
   
 2. Lessen met inschrijving, workshops, jaargroepen, gesloten lessenreeksen en residentiële meerdaagse workshop
  Inschrijven/aanmelden is nodig, zie de les- en workshopinformatie voor details.
  Je bent definitief ingeschreven als je je naam en e-mailadres hebt doorgegeven. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving. En later nog een mail/brief met verdere praktische informatie.
  Betaling gebeurt via een betaalverzoek of via een overschrijving naar het in de workshopinformatie genoemde rekeniningummer onder vermelding van de workshopnaam en je eigen naam.
  Aanmelding en betaling kan ook plaatsvinden via de aankoop en boeking ticket via Hipsy.nl 

  Je kan een factuur of betalingsbewijs aanvragen. Gelieve dit bij inschrijving te vermelden en de juiste gegevens door te geven.
  Overweeg je inschrijving goed. Indien je je inschrijft is dit definitief. Annuleren gebeurt via e-mail, sms of telefonisch. Indien je annuleert, ongeacht de reden, gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden. 

  . Er geldt ten alle tijde, ongeacht de reden van annulering: minimaal € 100 annuleringskosten bij workshops van 2 of meer dagen. Bij een workshop van 1 dag of minder minimaal € 25. Bij een kostbare meerdaagse workshop raden we je aan een annuleringsverzekering af te sluiten. 
  . Annuleren tot 8 weken voor aanvang workshop of lessenreeks: 100 euro annuleringskosten met een maximum van 50% van de workshopprijs
  · Annuleren tot 2 weken voor aanvang workshop of lessenreeks: 40% van de workshopprijs.
  · Annuleren daarna: 100% van de workshopprijs of lessenreeks. 
  . Vroegtijdige stopzetting en/of missen van lessen: geen terugbetaling mogelijk.

  Mocht er een wachtlijst zijn en kan iemand van die lijst meedoen bij annulering dan betaal je alleen de annuleringskosten van 100 euro.

  Wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn, kan de workshop worden afgelast tot 1 a 2 weken voor de start. Het betaalde bedrag wordt dan volledig teruggeboekt. Dit geldt ook als de workshop wordt afgelast om andere redenen. 

 3. Libido Ongoing Group / Jaartraining 
  Inschrijven/aanmelden is nodig, zie de les- en workshopinformatie voor details.
  Je bent definitief ingeschreven als je je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres  hebt doorgegeven en het aanbetalingsbedrag hebt voldaan. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving met factuur. Later nog een mail/brief met verdere praktische informatie. Betaling gebeurt via overschrijving naar het in de workshopinformatie genoemde rekeniningnummer onder vermelding van de workshopnaam en je eigen naam.

  Overweeg je inschrijving goed, ook i.v.m. de huidige Covid19 situatie en bijbehorende maatregelen. Indien je je inschrijft is dit definitief. We raden je aan eventueel een annuleringsverzekering af te sluiten. Annuleren gebeurt via e-mail, sms of telefonisch. Indien je annuleert, ongeacht de reden, gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden:

  . er geldt ten alle tijde, ongeacht de reden van annulering, minimaal 100 euro annuleringskosten.
  . annuleer je tot 6 maanden voor aanvang van de "ongoing group", dan ben je 100 euro annuleringskosten verschuldigd.
  . annuleer je tussen de 8 en 24 weken voor aanvang van de "ongoing group", dan brengen we de helft van de kosten in rekening, tenzij we een geschikte vervanger op de wachtlijst hebben. In dat geval blijft het bij 100 euro annuleringskosten.
  . annuleer je binnen 8 weken voor aanvang van de "ongoing group", dan brengen we 100% van de kosten in rekening, tenzij we een geschikte vervanger op de wachtlijst hebben. In dat geval blijft het bij 100 euro annuleringskosten.

  Wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn, kan de 'ongoing group' worden afgelast tot 4 weken voor de start. Het betaalde bedrag wordt dan volledig teruggeboekt. Dit geldt ook als de 'ongoing group' wordt afgelast om andere redenen. 

Cancellation Policy

Lessons with registration, workshops, year groups, closed series of classes and residential multi-day workshop
Registration is required, see class and workshop information for details.
Your registration is complete once you have provided your name and email address. You will receive a confirmation of your registration. And a few weeks before the workshop starts an email with further practical information.
Payment is made by a payment request or by a banktransfer to the account number stated in the workshop conformation, stating the workshop name and your own name.
For some events registration and payment can also take place by the purchase of a ticket via Hipsy.nl
You can request an invoice or proof of payment. Please mention this when registering and provide the correct information.
Consider your registration carefully, also in connection with the current Covid19 situation and associated measures. When you register, this is final. Cancellation is done by email, text message or phone. If you cancel, regardless of the reason, the cancellation conditions below apply.

. At all times, regardless of the reason for cancellation (including Covid19 reasons): a minimum of € 100 cancellation costs apply for workshops of 2 or more days. For a workshop of 1 day or less, at least €25. For a costly multi-day workshop, we recommend a cancellation insurance.
. Cancellation up to 8 weeks before the start of the workshop or series of lessons: 100 euro cancellation costs with a maximum of 50% of the workshop price
· Cancellation up to 2 weeks before the start of the workshop or series of lessons: 40% of the workshop price.
· Cancellation after that: 100% of the workshop price or series of lessons.
. Early termination and/or missing of lessons: no refund possible.

If there is a waiting list and someone from that list can participate in the event of cancellation, you will only pay the cancellation fee of 100 euros.

If there are insufficient registrations, the workshop can be canceled up to 1 or 2 weeks before the start. The paid amount will then be fully refunded. This also applies if the workshop is canceled for other reasons.