Blog & Inspiratie

Positieve omgeving

Een positieve plek en ruimte om te ontdekken, uit te proberen, te leren, te spelen, samen te zijn...

“Practice is not so much about achieving a goal,
improving yourself, or making your wishes come true,
as about creating a positive environment,
internally and externally,
for the awakening process to take hold.”
- Richard Strozzi Heckler in the book Holding the Center: Sanctuary in a Time of Confusion - 

Deze foto is van de plek die mijn zoontje de afgelopen dagen met zijn vriendinnetjes heeft gecreëerd. Rondom de boom waar hij steeds weer inklimt en bij wijze van spreken uitvalt en weer opnieuw inklimt. Een positieve aandachtige creatieve autonome plek om te ontdekken, uit te proberen, te leren, te spelen, samen te zijn. Hier word ik zo blij van! Blijer dan van iedere foutloze dictee of som.  

Deze co-creatie weerspiegelt zo prachtig mijn dromen voor het komende jaar. Een verlangen om in deze wereldse chaos van ‘overleven’ en ‘volhouden’ naar ‘leven met wat is’ te bewegen. Om mijn eigen-wijze waarheid te durven voelen en daarnaar te leven. In waarachtigheid. Om een positieve aandachtige open dansomgeving te creëren waar we keer op keer kunnen komen opdagen en ons welkom en veilig voelen.  Een ruimte om gewaar te worden wat je voelt en dat waar te laten zijn. Ruimte om te bewegen wat tot nu toe misschien onbewogen is gebleven. Ruimte om met mededogen en nieuwsgierigheid te ervaren, te oefenen, te onderzoeken, te ontdekken, te integreren.

Na zoveel jaren dansen en lesgeven ben ik nog steeds gefascineerd en geroerd dat het dansende lichaam nooit liegt en ons altijd terugbrengt naar ons ware zelf en wezen. Als we kunnen bewegen, ademen en aanwezig kunnen blijven met wat er ook gebeurt in de dans, leren we hetzelfde te doen in ons leven. Alle ups & downs omarmend.
Ik geloof dat als we onze bewegingsvrijheid, creativiteit en bewustzijn verbreden we ook ons vermogen vergroten om vol-ledig voluit te leven. Maar vooral geloof ik dat de dans een toegangspoort is om naar de stem van onze ware authentieke zelf te luisteren en ons af te stemmen op de grotere bron van ons bestaan. Waardoor ons lichaam, hart, geest en ziel beter op elkaar afgestemd raken, waardoor er een integere, compassievolle verbinding met onszelf, anderen, het leven en de wereld om ons heen ontstaat. 
 
Ik ben nog wat zoekend hoe deze positieve dansomgevingen in een goed passend programma op elkaar af te stemmen. Online dansen kan gelukkig altijd. Buiten dansen in tweetallen bij elkaar in een ‘groep’ blijkt ook te kunnen. Misschien kan binnen dansen ook wel weer sneller dan gedacht. Maar iedere danser heeft zo zijn/haar eigen voorkeur om zeer autonome redenen. Dus het wordt en, en, en, en. Wordt vervolgd. 


 

Datum publicatie: 6 januari 2021

Positieve omgeving