LessenĀ 

Libido Love of Life Amsterdam Nrd

Open Floor Workshopavonden

Open jezelf voor de passie en levenskracht van Libido in alle gebieden van je leven!
Dansen en werken met de beweging van seksuele levensenergie binnen de bredere definitie van 'Libido' als levenskracht, geboorteplaats van creativiteit, vitaliteit en aanwezigheid. 

Akademie voor Massage en Beweging
Amsterdam Noord
Donderdagavond 1 x per maand
Gehele cyclus/Losse avonden mogelijk 
English/Dutch

FOR ENGLISH, SCROLL DOWN

Onze seksuele levensenergie is een essentieel onderdeel van de natuurlijke expressie en beweging van ons lichaam. Het ene moment gecompliceerd, het andere moment extatisch, afwezig of bealst met verwachtingen vanuit vroegere ervaringen.
'Libido - Love of Life' raakt de universele elementen aan die betrekking hebben op het voelen, bewegen en vergroten van de mogelijkheden deze levenskracht volledig te belichamen in alle gebieden van je leven.

Vanaf onze geboorte tot aan onze dood zijn we seksuele wezens.

Vanaf het moment dat onze eerste cellen worden gevormd, die ons leven schenken, tot aan de diepe overgave van onze laatste uitademing, een leven is doordrenkt met libido. Dansen kan deze krachtige energie opwekken op een manier die opwindend, vreugdevol, overweldigend, angstaanjagend, mysterieus is en/of alles daartussen in. We kunnen op verschillende manieren toegang krijgen tot deze vitale energie van eros - in momenten van diep spel of stille meditatie, een tedere aanraking, een provocerend kunstwerk, een sexy lied, een volwassen blik, de rustgevende stem van een dichter, de heilige woorden van een mysticus. Wanneer deze energie op authentieke wijze wordt erkend, ondersteund en uitgedrukt, is het potentieel voor heling, transformatie en bevrijding  immens en krachtig. We eren het hele zelf.

In een aandachtige, veilige, seksueel positieve omgeving gaan we met compassie en nieuwsgierigheid dit complexe en verdiepende onderzoek aan. Hierin worden we gedragen door:
* de fysieke taal van onze seksuele levensenergie gegrond in de universele bewegingshulpbronnen van Open Floor,
* de transformerende werking van de dynamische dansmeditatie als middel voor bewustzijn,
* de wijsheid van de fysieke, emotionele, mentale en spirituele terreinen van libido, intimiteit en levensenergie,
* de diverse vormen van contact zoals thuis komen in jezelf, contact met een ander, de realisatie deel uit te maken van een sociaal veld en het grotere geheel, 
* aanvullende oefeningen, deelmomenten en specifieke theorie om je ervaringen te verdiepen en te integreren. 

Omdat seksualiteit zo vaak ondergronds aanwezig is, genegeerd wordt of onbewust uitgeleefd kan het bewust onderzoeken van dit thema intens, bevrijdend, intiem en krachtig zijn. De vreugde en de schoonheid die deze reis kan bieden maakt het de moeite waard om de uitdaging en het risico aan te gaan.

VOOR WIE?
Deze avonden zijn geschikt voor alle volwassenen, ongeacht geslacht, seksuele uiting, voorkeur en soort relatie. We streven ernaar een omgeving met elkaar te co-creëren waar iedereen zich welkom voelt, nieuwsgierig kan zijn, de mogelijkheid voelt te groeien en waar persoonlijke ervaringen die een ieder meebrengt worden gerespecteerd.
Voor deelname is het fijn dat je enige ervaring hebt met dansvormen zoals OpenFloor, 5Ritmes, MovementMedicine, Biodanza, o.i.d.
Tijdens deze workshopavonden is er geen expliciete seksuele inhoud. Ook gaat het niet om je seksualiteit op de dansvloer uit te leven.

Voor hen die 
* erotische intelligentie willen cultiveren en hun vermogen om van het leven te houden willen vergroten
* geïnteresseerd zijn in een belichaamde en gezonde verkenning van hun seksualiteit
* de meerlagige dynamiek van aantrekking en gehechtheid willen ontrafelen, evenals de culturele en sociale conditionering die onze persoonlijke en collectieve verhalen, zowel in het verleden als in het heden, informeren
* zich door beweging bewust willen verbinden met de bron van hun verlangens om meer vervulling en voldoening te ervaren in allerlei soorten relaties
* de energie van libido willen aanwenden voor creatieve bezigheden.

Libido - Love of Life
Klik op bovenstaande link voor meer inhoudelijke informatie over dit thema en wat je tijdens een Libido - Love of Life workshop kunt verwachten. 

Open Floor Conscious Dance
Open Floor is een dynamische dansmeditatie en levendig bewegingsonderzoek. De methodiek van Open Floor is eerder open en onderzoekend dan voorgeschreven. Je wordt begeleid en geïnspireerd om alles wat je tegenkomt te verwelkomen in je dans, voorbij dat te bewegen wat je al kent en om dat wat vast gestold is weer in stromende beweging te brengen. Je ontdekt hoe je van schaduw en gewoonte naar vrijheid in keuze en creatieve mogelijkheden kunt bewegen.

Docent Monika Körschner
Zij is geaccrediteerd 5Ritmes® en OpenFloor docent en geeft ruim 20 jaar les in dans en beweging als bewustzijnsoefening. Zij is persoonlijk opgeleid door Andrea Juhan (VS), founder van OpenFloor en Libido Fundamentals, om met dit specifieke thema te werken.   

Team
Daniëlle Bolt, Natacha Senders, Joost de Natris en Ariane Visser. 

“We tend to think of the erotic as an easy, 
tantalizing sexual arousal.
I speak of the erotic as the deepest life force, 
a force which moves us towards 
living in a fundamental way." 
- Audre Lorde -


DATA WORKSHOPAVONDEN 
Donderdag 27 januari, 24 februari, 24 maart, 21 april, 19 mei, 23 juni 2022
(Deze lessencyclus valt onder praktijkonderwijs en kan in principe doorgaan, jan. 2022)

Data najaar 2022 
22 september, 20 oktober, 17 november, 8 december 2022

TIJDEN
Van 19.30 uur tot 22.00 uur. 
Welkom en inloop vanaf 19 uur. 

INVESTERING
€ 120 voor 6 avonden van januari t/m juni 2022
€ 25 voor een losse avond.  

AANMELDING IS NODIG
Je kunt je aanmelden voor zowel losse lessen als voor de gehele cyclus van 6 lessen van januari t/m juni 2022.
Aanmelding gaat via de Akademie voor Massage en Beweging 
via deze link 

PLAATS & BEREIKBAARHEID
Akademie voor Massage en Beweging, Wingerdweg 32, 1031 CA Amsterdam. 

Deze locatie is goed bereikbaar met de auto (vanaf 19 uur gratis parkeren), het openbaar vervoer, de fiets of te voet (circa 15 minuten lopen van de pont Buiksloterweg). Voor de routebeschrijving: klik hier en scroll dan naar beneden. 

 

WAT ANDEREN HEBBEN ERVAREN

"Twee keer heb ik de Libido groep gedaan bij Monika en zou het zo weer doen. Het fijne van Monika als docente is dat ze alles zelf zo doorleeft heeft, dat merk je in haar manier van lesgeven. Daardoor voel je je uitgenodigd om open te onderzoeken en te delen. Monika brengt je in de dans naar een dieper niveau, biedt daarin de tijd en ruimte die nodig is. Ze is heel goed afgestemd op de groep en met haar prettige gevoel voor humor blijft het ook licht." - Monique van L. - 

"Dankbaar voor mijn reis die Monika mogelijk heeft gemaakt. Wat een power en wijsheid. Heb het gevoel dat ik liters koud ijs heb ontdooid en kwijt ben en in een behagelijkheid ben gezakt die ik lang niet meer gevoeld heb." - M -  

 

 

Open yourself to the passion and life force of Libido in all areas of your life!
Dancing and working with the movement of sexual life energy within the broader definition of 'Libido' as life force, birthplace of creativity, vitality, presence and vivacity.

Thursday evening, once a month
Attending separate evening or full cycle
Akademie voor Massage en Beweging, Amsterdam North 
Starting from January 2022
These evenings will be taught in English if needed. 

Our creative sexual life energy is an essential part of our body's natural expression and movement. 'Libido - Love of Life' touches on the universal elements related to feeling, moving and increasing the possibilities to fully embody this life force in all areas of your life.

From Birth to Death, We are Sexual Beings 

From the first cells that evolve us into being, to the deep surrender of our last exhale, a lifespan is infused with libido. Dance can awaken this potent energy in ways that can be electrifying, joyful, overwhelming, frightening, mystifying, and everything in between. We can access this vital energy of eros in a multitude of ways — in moments of deep play or quiet meditation, a tender touch, a provocative piece of art, a sexy song, a mature gaze, the soothing voice of a poet, the sacred words of a mystic. When this energy is acknowledged, supported and expressed authentically, the potential for healing is immense and empowering. We honor the whole self. 

WHAT TO EXPECT
We explore the energy of sexuality with curiosity and mindfulness, using the Open Floor Core Movement Resources. We seek to understand how sexuality is shaped by culture, narratives, and social conditioning, and we explore ways to liberate ourselves as we move towards erotic wholeness. We investigate the physical, emotional, mental, and spiritual terrain of sexuality, libido and life force. 

IS IT FOR ME? 
Embodied Sexuality programs are open to all adults regardless of gender identity, gender expression, biological sex, sexual orientation, or relationship status. We strive to co-create an environment that is sex positive, inclusive, curious and expansive, and honors the experiences each person brings into the room. 
Embodied Sexuality programs are for those who: 
• are looking to cultivate erotic intelligence and expand their capacity to love life. 
• are interested in an embodied and healthy exploration of their sexuality. 
• want to unpack the multilayered dynamics of attraction and attachment, as well as the cultural and social conditioning that inform our personal and collective stories, both past and present. 
• want to intentionally connect through movement with the source of their desires to experience greater fulfillment and satisfaction in relationships of all kinds. 
• want to harness the energy of libido for creative pursuits. 

DATES
Thursday 27 Januar, 24 Februar, 24 March, 21 April, 19 May, 23 June 2022

TIMES 
From 19.30 uur till 22.00 uur 
Welcome from 19 hour.  

PRICE 
€ 120 for 6 evenings from Januar till June 2022
€ 25 for a separate evening. 

REGISTRATION IS NECESSARY 
Registration is possible for a separate evening or for the whole cycly of 6 evenings till june 2022
Registrations happens through the Akademie voor Massage en Beweging, click here  

LOCATION
Akademie voor Massage en Beweging, Wingerdweg 32, 1031 CA Amsterdam. 

The Akademie is easily accessible by car (no parking costs after 19hour), public transport, cycle or by foot. 


 

Datum publicatie: 15 October 2021

Libido Love of Life Amsterdam Nrd