LessenĀ 

Libido Love of Life Amsterdam Nrd

Open Floor Embodied Dance - Workshopavonden

Liberate the vitality of Libido, Lust and Love in all areas of your Life! 

Open de kracht van Libido in alle gebieden van je leven! Ervaar jouw vitaliteit en seksuele levensenergie in de dans en ontdek verbinding, bevrijding en transformatie in deze specifieke benadering van conscious dance. Elke avond belicht een facet van de diepgaande thema’s van onze meerdaagse 'Libido' programma’s. Nieuwsgierig? Ontdek de programma's hier. De potentie voor vreugde, heling en schoonheid maakt het de uitdaging meer dan waard.

(Please scroll down for the English version)

Onze seksuele levensenergie is een essentieel onderdeel van de natuurlijke expressie en beweging van ons lichaam. Het ene moment complex , het andere moment eenvoudig, gecenterd of extatisch, dan weer afwezig of belast met percepties vanuit vroegere ervaringen. Deze workshop-avonden bieden je een gelegenheid om te proeven, ervaren en ontdekken. Om te dansen in aanwezigheid, met alle facetten van onze levensenergie en hoe die in steeds wisselende vormen door ons heen kan stromen. In contact met jezelf, de ander, de groep, het leven.

'Libido - Love of Life' raakt de universele elementen aan die betrekking hebben op het voelen, bewegen en vergroten van de mogelijkheden deze levenskracht volledig te belichamen in alle gebieden van je leven. Opwindend, vreugdevol, overweldigend, angstaanjagend, krachtig, open, verbonden, solitair, mysterieus en/of alles daartussenin. Iedere avond is uniek en belicht een specifiek facet. Je kunt de avonden gebruiken om een begin te maken, of juist om je proces te onderhouden. In andere workshops en trainingen worden deze onderwerpen diepgaander behandeld en ondersteund.

WAT GAAN WE DOEN?
We maken een begin met het vrijmaken van onze levensenergie in ons lichaam via beweging. Vervolgens bevrijden we onze levensenergie in onze mind en emotioneel lichaam, ons hart, door deze liefdevol te verwelkomen en expressie te geven in de dans. We dansen op onszelf. Leren om jouw unieke zelf te voelen en te volgen. We dansen met elkaar. Iedere ont-moeting op deze reis is een spiegel van ons eigen hart, zijn leegte en volheid, zijn trots en schaamte, zijn problemen en vreugde, zijn wijsheid en onschuld, zijn verlangens en gulheid. We dansen met het leven zelf, met de realisatie deel uit te maken van een sociaal veld en een groter geheel.
Via de dynamische dansmeditatie van Open Floor creëren we een veilige en heilige ruimte om te bewegen en te dansen met onze stromende, open levendigheid.
De avonden zijn opgebouwd uit de volgende delen: warm up met begeleiding, introductie en uitleg over het thema van de avond, dans met begeleiding , vrije dans, gezamenlijke afronding. Voor meer praktische informatie over de avonden en handreikingen voor je dans, klik dan hier…

VOOR WIE?
Deze avonden zijn geschikt voor alle volwassenen, ongeacht geslacht, seksuele uiting, voorkeur en soort relatie. We streven ernaar een omgeving met elkaar te vormen waar iedereen zich welkom voelt, nieuwsgierig kan zijn, de mogelijkheid voelt te groeien en waar persoonlijke ervaringen die eenieder meebrengt worden gerespecteerd. Voor deelname is het fijn dat je enige ervaring hebt met dansvormen zoals OpenFloor, 5Ritmes, MovementMedicine, Biodanza, of vergelijkbaar. Tijdens deze workshopavonden is er geen expliciete seksuele inhoud. Ook gaat het niet om je seksualiteit op de dansvloer uit te leven.

LIBIDO LOVE OF LIFE
Voor meer inhoudelijke informatie over dit thema, reviews, een uitnodigend filmpje en een overzicht van aangeboden meerdaagse 'Libido' programma's, klik hier...

OPEN FLOOR DANCE
OpenFloor & 5Rhythms zijn dynamische dansmeditaties die wereldwijd worden beoefend. In deze work-out voor lichaam, hart en geest zijn er geen stappen om te leren en is iedere dans welkom. Tijdens de danssessies mixen de dansdocent en assistenten een diversiteit van uitnodigende muziek met heldere gerichte begeleiding om je dansen te inspireren en te verdiepen. Om in een levendige, soms stille, dans met compassie te onderzoeken wat jou van binnen en van buiten beweegt. Om je te verbinden met jezelf, anderen, het leven, de wereld. Om naar een meer vloeibare, creatieve manier van zijn te bewegen, je energie te laten stromen, je leven belichaamd en volledig in al zijn facetten te dansen.

DOCENT MONIKA KÖRSCHNER
Monika is geaccrediteerd 5Rhythms®, OpenFloor,  Libido Fundamentals docent. Tevens is zij opgeleid door Betty Martin in het ‘Wheel of Consent’.  Monika geeft ruim 20 jaar les in dans en beweging als bewustzijnsoefening en heeft zich de laatste 15  jaar gespecialiseerd in Embodied & Conscious Sexuality

MEDE CREËREND EN ONDERSTEUNEND TEAM
Daniëlle Bolt, OpenFloor docent, kunstzinnig therapeut en is werkzaam als intern begeleider en (basis)onderwijscoach.  
Joost de Natris, therapeut lichaamsgerichte therapie i.o., verbonden aan Centrum voor Tantra, student aan de Ridhwanschool (A.H. Almaas), ruimtelijk ontwerper.

“Your task is not to seek for love,
but merely to seek and find
all the barriers within yourself
that you have built against it,
and embrace them.

- Rumi & Tara Brach -


DATA WORKSHOPAVONDEN 
CYCLUS NAJAAR 2024
26 september
17 oktober
14 november
12 december 2024
 
TIJDEN
Van 19.30 uur tot 22.00 uur. 
Welkom en inloop vanaf 19 uur. 

INVESTERING
Gehele cyclus, kom 4 avonden, voor €  90 p.p. 
Instromen: gedurende het seizoen kun je besluiten toch in te stromen in de cyclus tegen een gereduceerd tarief. 
Losse avonden komen is mogelijk voor €28 per avond p.p. 

AANMELDING IS NODIG
Aanmelden en betalen voor losse avonden of resterende avonden, volg deze link...

PLAATS & BEREIKBAARHEID
Esoterra Akademie (voorheen Akademie voor Massage en Beweging), Wingerdweg 32, 1031 CA Amsterdam Noord. 

Deze locatie is goed bereikbaar met de auto (vanaf 19 uur gratis parkeren), het openbaar vervoer, de fiets of te voet (circa 15 minuten lopen van de pont Buiksloterweg). Voor de routebeschrijving: klik hier en scroll dan naar beneden. 

"To maintain a powerful life force,
forget yourself, forget about living and dying,
and bring your full attention into this moment."
- H. E Davey - 

Open yourself to the passion and life force of Libido in all areas of your life!
Dancing and working with the movement of sexual life energy within the broader definition of 'Libido' as life force, birthplace of creativity, vitality, presence and vivacity.

These workshop evenings are an opportunity to taste, experience, make a start, dance 'together' on yourself and/or with each other with this theme. On these evenings you can experience the connection, liberation, empowerment and transformation that characterize the multi-day 'Libido' programs. Each evening is unique and highlights a facet of the themes covered in these programs in more depth. These 'Libido' programs, which can be found via this link, are very enriching, deepening, innovative and highly recommended if this theme appeals to you. The potential pleasure and beauty of these programs is well worth the challenges and the risks.

OUR CREATIVE SEXUAL LIFE FORCE ENERGY is an essential part of our body's natural expression and movement. 'Libido - Love of Life' touches on the universal elements related to feeling, moving and increasing the possibilities to fully embody this life force in all areas of your life.

From Birth to Death, We are Sexual Beings 
From the first cells that evolve us into being, to the deep surrender of our last exhale, a lifespan is infused with libido. Dance can awaken this potent energy in ways that can be electrifying, joyful, overwhelming, frightening, mystifying, and everything in between. We can access this vital energy of eros in a multitude of ways — in moments of deep play or quiet meditation, a tender touch, a provocative piece of art, a sexy song, a mature gaze, the soothing voice of a poet, the sacred words of a mystic. When this energy is acknowledged, supported and expressed authentically, the potential for healing is immense and empowering. We honor the whole self. 

WHAT HAPPENS DURING AN EVENING?
We begin to liberate our life energy in our body through movement. Then we free our life energy in our mind and emotional body, our heart, by welcoming it with lovingkindness and giving it expression in the dance. We dance on our own. Learning to sense and follow your uniqueness. We dance together. Every encounter on this journey is a mirror of our own heart, its emptiness and fullness, its pride and shame, its troubles and joys, its wisdom and innocence, its desires and generosity. We dance with life itself, with the realization of being part of a social field and a greater whole.
Through Open Floor's dynamic dance meditation, we create a safe and sacred space to move and dance with our juicy vibrancy.

WHO IS IT FOR?
Embodied Sexuality programs are open to all adults regardless of gender identity, gender expression, biological sex, sexual orientation, or relationship status. We strive to co-create an environment that is sex positive, inclusive, curious and expansive, and honors the experiences each person brings into the room. There is no explicit sexual content or exercises. Nor is it about acting out your sexuality on the dance floor.

Libido - Love of Life
Click on above link for more information and a juicy inspiring 11 minutes Vimeo movie.

Open Floor Conscious Dance
Click on above link for more information. 

Teacher Monika Körschner is a certified  5Rhythms® en OpenFloor teacher and teaches dance and movement as a conscious practice in the Netherlands and abroad for over more than 20 years. She is personally trained by Andrea Juhan (founder of Open Floor) to teach this specific program. 

 


 

Datum publicatie: 9 april 2021

Libido Love of Life Amsterdam Nrd