Blog & Inspiratie

Onbekende plekken in jezelf

'So get down and find out what your hands, your shoulders, your elbows, knees and, most importantly, your hips and feet have to say about it. There is a dance only you can do, that exists only in you, here and now, always changing, always true. Are you willing to listen with fascination? If you are, it will deliver you unto the self you have always dreamed you could be. This is a promise.”
- Gabrielle Roth, founder 5Rhythms - 

Dus... buig naar beneden, land in je lichaam, ga op reis... en ontdek wat je handen, je schouders, je ellebogen, knieën en vooral je heupen en voeten te vertellen hebben. Er is een dans die alleen jij kunt doen, die alleen in jou bestaat, hier en nu, altijd in verandering, altijd waar. Ben je bereid om gefascineerd te luisteren? Als je dat bent, zal het je verlossen tot het zelf waarvan je altijd hebt gedroomd dat je dat zou kunnen zijn. Dit is een belofte.”
 -Gabrielle Roth, stadssjamaan, muzikante, auteur, danseres, filosofe, theatermaakster, grondlegster van de 5Ritmes dansmethode - 

Hier heb ik niets meer aan toe te voegen. Behalve de uitnodiging: 'get down with me..., ga met me mee..., dans met me mee..., laat je mee voeren naar onbekende plekken in jezelf, tot onbekende dansen met jezelf, in samen zijn, altijd. 


 

Datum publicatie: 9 mei 2022

Onbekende plekken in jezelf