Blog & Inspiratie

Liminale Ruimte

"Liminal space is a period in which something has been dissolved
and a new thing has not yet emerged to take its place.
It's that period of uncertainty, ambiguity, restlessness, fear, discomfort.
It's the space between, when a trapeze artist lets go of one bar
and doesn't yet know whether they will be able to catch the other bar."
- Heather Plett -

'Liminale ruimte is een periode waarin iets is opgelost en er nog niet iets nieuws is ontstaan ​​om zijn plaats in te nemen.
Het is die periode van onzekerheid, ambiguïteit, rusteloosheid, angst, ongemak.
Het is de ruimte ertussen, wanneer een trapezeartiest de ene balk loslaat en nog niet weet of ze de andere balk kunnen pakken.' 
Liminaal.. de fase tussen ‘niet meer’ en ‘nog niet’, tussen het einde van het oude en het begin van het nieuwe, de overgang van het ene naar het andere, de leegte tussen twee werkelijkheden…

Terwijl ik me ook nog in deze ruimte begeef, de ruimte van wat was naar wat nu? Mezelf wentelend in mijn cocon, in mijn flow van ongerichtheid tijdens deze magische tijd van de 13 heilige nachten. Voel ik mij ook in beweging komen, nieuwsgierig naar wat de open ruimte van het nieuwe jaar kan brengen. Naast de behoefte naar meer rust, verdieping, gerichtheid en ontspannenheid in mijn leven, is daar ook de behoefte aan 'iets nieuws', iets anders dan anders doen, de sprankeling en vreugde van het leven te voelen in sereniteit.

Komende zondag zullen we tijdens de Nieuwjaarsdans in Alkmaar bewegen van 'Growth, Gratitude, Grace, Grief' in 2022 naar een 'Gelukkig, Gezond, Glorieus, Geliefd' 2023! 
Het zijn inmiddels abstracte woorden geworden door het automatisme waarmee we ze zijn gaan uitspreken. De diepe weldadige betekenis van deze wensen zijn echter immens! 

Laten we ze dansen met elkaar! Het hele jaar! 
Ons laten vallen in de dans van niet weten, van de leegte, in de cocon waarin zich iets organisch kan ontwikkelen, ontvouwen, ontstaan. Tot iets wat je kan verwonderen, beroeren, vervullen... Ik verheug me! 

'Dansen is liefde en lust voor het leven voelen: een must dus'

Bewuste dans, ofwel Conscious Dance, wat is dat eigenlijk? Welke vormen zijn er zoal? En wat als je danst en al die levensenergie, opwinding, extase, liefde en lust vrij komt?
Ik heb er een blog over geschreven voor Hipsy! Klik hier...Muziektips voor de dans van wat was naar wat gaat komen! 
Liminal (Brambles Remix) 
Liminal Motion (Sylvia Nakkach) 


 

Datum publicatie: 3 februari 2023

Liminale Ruimte